Ronald Robertson

Hoang Quan

RISK MANAGEMENT - TAX - ACCOUNTANT - FINANCE ADVIOR
  • Emaillenghoangquan@gmail.com
  • Phone(+84) 906.945.809
  • Birthday11 February, 1992
  • LocationHo Chi Minh City, Vietnam

About Me

Tôi là một cố vấn tài chính độc lập (Financial Advisor).

Công việc của tôi là giúp các chủ doanh nghiệp quản trị rủi ro, soát xét thuế, kế toán cũng như tư vấn khách hàng xử lý báo cáo tài chính trên nhiều khía cạnh. Ngoài ra tôi còn cung cấp các dịch vụ về kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và tư vấn pháp lý doanh nghiệp.

What I'm Doing

Risk Management

Quản trị rủi ro, soát xét thuế, các bút toán kế toán và báo cáo tài chính của khách hàng

Advisor

Tư vấn hướng giải quyết chuyên sâu những vấn đề nan giải cho khách hàng về chỉ số tài chính, dòng tiền,...

Services

Cung cấp dịch vụ kế toán, thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, tư vấn pháp lý doanh nghiệp

Training

Đào tạo kiến thức thực tế về kế toán, kiểm toán từ cơ bản đến chuyên sâu

Testimonials

Clients

Dark Template