Ronald Robertson

Hoang Quan

RISK MANAGEMENT - TAX - ACCOUNTANT - FINANCE ADVIOR
  • Emaillenghoangquan@gmail.com
  • Phone(+84) 906.945.809
  • Birthday11 February, 1992
  • LocationHo Chi Minh City, Vietnam

Blog

04thg 1
Vài dòng ngớ ngẩn đầu năm

Vài dòng ngớ ngẩn đầu năm

Mấy hôm nay không khí Sài Gòn cứ như trên Đà Lạt, khiến con người ta có muốn năng động cũng chẳng thể nào mà sống nhanh nghĩ vội được. Ba ng...

Dark Template